Impresszum

A webhely használata
top5alkami-randi.hu engedélyezi, hogy a webhelyet személyes, nem üzleti céllal megtekintse azzal a feltétellel, hogy tiszteletben tartja az eredeti tartalmakban, vagy ezek bármely másolatában feltüntetett összes szerzői és egyéb tulajdoni jogot. top5alkami-randi.hu oldalain található tartalmak bárminemű módosítása tilos! Tilos az itt található anyagok reprodukálása, megjelenítése, lejátszása, terjesztése vagy egyéb nyilvános vagy üzleti célú felhasználása. Tilos a tartalmak bármely más weboldalon vagy hálózati számítógépes környezetben történő, bármilyen célú felhasználása. A weboldalon található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek, és ezek bármely jogosulatlan felhasználása a szerzői jogokra vagy védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokat sérthet. Amennyiben ezen feltételek bármelyikét megszegi, top5alkami-randi.hu használatára vonatkozó engedélye megszűnik, és köteles haladéktalanul megsemmisíteni minden letöltött és kinyomtatott tartalmat.

A jótállás és felelősség korlátozása

(A) A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy top5alkami-randi.hu oldalait kizárólag saját kockázatára használja. A weboldalon feltüntetett tartalmak helyessége, teljessége és frissessége nem garantált. A weboldal tartalmát ahogy van, ahogy elérhető alapon szolgáltatjuk, mindenféle kifejezett vagy vélelmezett jótállás nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, a következőket: jogszavatosság, forgalmazhatóságra vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosság, illetve jogtisztaság.

(B) Sem top5alkami-randi.hu, sem leányvállalatai, ezek alkalmazottai, ügynökei, külső tartalomszolgáltatói, sem engedményezők nem szavatolják, hogy a weboldal zavartalan és hibamentes lesz; továbbá az imént felsoroltak semmiféle jótállást nem vállalnak a weboldal használatából eredő következményekért.

(C) top5alkami-randi.hu, annak beszállítói, a weboldal létrehozásában, megalkotásában és működtetésében részt vevő személyek és jogi személyiségek, illetve a weboldalon említett külső partnerek semmilyen körülmények között nem tartoznak felelősséggel semmilyen kárért (beleértve, de nem kizárólagosan a közvetett, járulékos, különös, következményes vagy büntető jellegű kártérítéseket, illetve a kieső nyereségre, adatvesztésre vagy üzletmenet megszakítására vonatkozó kártérítést), amelyek a következőkből fakadnak: a weboldal használata, vagy arra való képtelenség; a weboldal vagy a hozzá kapcsolt weboldalak használatának következménye; valamint ezen oldalak bármelyikén vagy mindegyikén fellelhető tartalmak, információ vagy szolgáltatás, függetlenül attól, hogy garancián, szerződésen, jogsértésen vagy más jogi elven alapul-e, valamint hogy a weboldal kifejezetten jelezte-e az adott kár lehetőségét, vagy sem. Amennyiben a jelen webhelyen fellelhető tartalmak, információ vagy szolgáltatások használatának következtében a berendezése vagy adatainak szervizelése, javítása vagy korrekciója szükséges, annak minden költsége kizárólagosan Önt terheli.

Webes analitika és sütik használata

A weboldal Google Analytics szolgáltatást használ, ami a Google, Inc. (“Google”) által szolgáltatott webes elemző rendszer. A Google Analytics “sütiket” használ, amik a számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és elősegítik, hogy a webhely elemezze, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt. A süti által az Ön weboldal használati szokásairól gyűjtött adatok (egyebek közt az Ön IP-címe) a Google szervereire továbbítódnak, és az USA területén tárolódnak. A Google ezeket az adatokat arra használja, hogy kiértékelje az Ön weboldal használati módját, a weboldal tevékenységeiről jelentést készítsen a weboldal üzemeltetői számára, valamint hogy a weboldal tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat külső feleknek is átadhatja, amennyiben ez a törvényi előírások miatt szükséges, vagy ha külső partnerek dolgozzák fel az adatokat a Google megbízásából. A Google nem társítja az Ön IP-címét semmilyen más, a Google által tárolt adathoz. A böngészőjében a megfelelő beállítások megadásával elutasíthatja a sütik használatát, viszont ne feledje, ha ezt teszi, előfordulhat, hogy nem tudja majd a weboldal összes funkcióját használni. A weboldal használatával Ön hozzájárul, hogy az adatait a Google a fent bemutatott módon és célból kezelje.

Kapcsolattop5alkami-randi.hu egy független, professzionális összehasonlító eszköz, amelyet Ön ingyenesen használhat. Azért, hogy weboldalunk ingyenes maradhasson, társult kapcsolatban állunk egyes, a rangsorunkban szereplő weboldalakkal, ami a rangsorolásunkra hatással van.

 • 9.8
 • Értékeld! (4275)
 • 9.7
 • Értékeld! (4002)
 • 9.4
 • Értékeld! (5478)
 • 9.0
 • Értékeld! (4562)
 • 8.8
 • Értékeld! (3565)
 • 8.3
 • Értékeld! (2344)
 • 8.0
 • Értékeld! (5478)